BIGMAT home of builders

CENTAR

Tí, ktorí sa o Vás starajú

Ing. Ladislav Centár

konateľ

mobil: 0905 640 654
email: centar@centar.sk

Ing. Ladislav Centár, MBA

vedúci predaja

mobil: 0918 662 961
email: ladislav@centar.sk

Ing. Jana Stanková

vedúca odbytu

mobil: 0915 703 417
email: partizanske@centar.sk

Mária Humajová

regionálny manažer predaja – Partizánske

email: partizanske@centar.sk

Lenka Malíková

regionálny manažer predaja – Prievidza

email: prievidza@centar.sk

Magdaléna Lichá

administratívna pracovníčka

Marcel Tököly

vedúci skladu

O.G.

kontrolór