BIGMAT home of builders

CENTAR

Rekonštrukcie striech

Home Služby Rekonštrukcie striech

Rekonštrukcie striech

Každá, aj tá najkvalitnejšia strecha či strešná krytina, má svoju životnosť. Príde čas, kedy strecha prestane spĺňať svoju primárnu funkciu a cez strechu začne prenikať sneh, voda, častokrát netesní pred vetrom, prípadne má iné funkčné či estetické poškodenie.

Ďalším dôvodom, ktorý vedie k obnove strešného plášťa, je jeho nesprávna skladba. Strecha možno nie je dostatočne zateplená a izolačné parametre nevykazujú také hodnoty, aké by mali. Veľakrát sa teda rekonštrukciou rieši otázka dodatočnej izolácie.

Rekonštrukcia môže zahŕňať aj zmenu tvaru strechy, rozšírenie existujúceho objektu, vybudovanie obytného podkrovia, vikierov alebo strešných okien. Na väčšine starších rodinných domov na Slovensku so šikmou strechou sa nachádza strešná krytina, ktorá už nespĺňa svoju funkciu. Aj preto je nutné strešnú krytinu vymeniť.

Dôvody pre výmenu strechy v kocke:

 1. zatekanie do strešného plášťa
 2. nevyhovujúci estetický vzhľad strechy
 3. únava materiálu
 4. rozšírenie obytného a pracovného priestoru
 5. odstránenie chýb v strešnej konštrukcii z minulosti
 6. lepšie zateplenie kvôli šetreniu energie
 7. zvýšenie hodnoty domova
 8. využitie strechy na získanie energie zo slnka

Dôvody pre rekonštrukciu strechy s firmou BigMat:

 1. bezplatná obhliadka strechy, pri ktorej náš odborník presne identifikuje problém strechy
 2. zameranie strechy a presný výpočet spotreby materiálu a všetkýh nákladov s rekonšturkciou strechy súvisiacich
 3. obrovský prehľad v strechárskom sortimente, znalosť výhod a nevýhod jednotlivých materiálov pre konkrétny typ a sklon strechy
 4. odvoz stavebnej sutiny, likvidácia starej strešnej krytiny
 5. doprava materiálu postupne podľa potreby – čistý dvor, čistá stavba
 6. strešné krytiny skladom – dodávka možná do 24 hod
 7. odborné tesárske, pokrývačské a klampiarske práce – strecha na kľúč
 8. žiadne dodatočné náklady

 

Postupnosť pri rekonštrukcii

Plánovanie rekonštrukcie

1. (Stavebné predpisy) – treba si ujasniť, či je rekonštrukcia nutná len z pohľadu technického stavu krytiny alebo treba riešiť zobytnenie nevyužitého podkrovia, prípadne zmenu tvaru strechy. Je to z dôvodu nutnosti stavebného povolenia, prípadne ohlasovacej povinnosti.

2. Kontrola krovu – odborné posúdenie stavu krovu – prípadne zabezpečenie statického posudku, či starý krov spĺňa potrebné požiadavky pre nosnosť. Ak sa bude vykonávať zobytňovanie podkrovia, je treba vyhotoviť špeciálny projekt a vybaviť stavebné povolenie.

3. Poradenstvo – BigMat vám poradí a pomôže pri výbere najvhodnejšej strešnej krytiny, a všetkých strešných doplnkov. Pripravíme cenovú kalkuláciu a dohodneme termín realizácie.

Realizácia

Rekonštrukcia prebieha vo fázach:

 1. demontáž starej a poškodenej strešnej krytiny s dôrazom na zabránenie zamoknutia domu
 2. montáž paropriepustnej fólie
 3. montáž lát
 4. montáž klampiarskych prvkov
 5. montáž strešnej krytiny a doplnkov (strešné okno, solárny panel, prestupy krytinou…)
 6. ukončovacie práce

Uvažujete o rekonštrukcii strechy?

Zateká vám cez poškodenú strešnú krytinu?
Usadila sa vám v izolácii kuna?
Máte inú otázku?

Poraďte sa s odborníkom